donderdag 31 mei 2012

GEOORDE FUUT, BOOMKIKKER ÉN WAT SPECHTENTijdens het fotograferen van de roodborsttapuiten  in de Groote Peel enkele weken geleden, kwam ik Ralf Kistowski tegen (www.wunderbare-erde.de). En via de mail hadden we afgesproken om eens samen te gaan fotograferen. Dat was dus maandag. We gingen eerst naar de geoorde futen (Podiceps nigricollis) (bekende plek voor veel fotografen), daarna weer helemaal naar een andere plek voor boomkikkers (Hyla arborea) en toen terug naar Asten om nog twee uurtjes te genieten van een grote bonte specht (Dendrocopos major). Na ongeveer 15 uur gefotografeerd te hebben was het tijd om uitgeput naar bed te gaan!

vrijdag 18 mei 2012

KLEINE BONTE SPECHT


Kleine bonte specht (Dendrocopos minor) die de kleintjes komt voeren, eentje met, een eentje zonder de zon.

vrijdag 4 mei 2012

AMELAND

Tureluur (Tringa totanus)

Tureluur (Tringa totanus)

Tureluur (Tringa totanus)

Kluut (Recurvirostra avosetta)

Drieteenstrandloper (Calidris alba)

Drieteenstrandloper (Calidris alba)

Drieteenstrandloper (Calidris alba)

Drieteenstrandloper (Calidris alba)

Visdief (Sterna hirundo)

Grote stern (Sterna sandvicensis)

Zeelandschap met pallet

Rosse grutto's (Limosa lapponica)

Grote stern (Sterna sandvicensis)

Grote stern (Sterna sandvicensis)

Grote stern (Sterna sandvicensis)

Grote stern (Sterna sandvicensis)

Vorige week heb ik samen met Jos van de Kerkhof 3 dagen Ameland bezocht. De 1e dag hebben we een beetje gekeken wat er allemaal te vinden was en gezocht naar plekjes, het weer was toch niet goed. Wel heb ik al een drieteenstrandloper kunnen fotograferen. De 2e dag was hetzelfde weer voorspeld als dag 1, maar zonder regen, dus we bleven wat langer liggen. Toen we opstonden scheen de zon! Dus vlug aan het ontbijt en op pad. Deze dag was erg leuk met verschillende resultaten na enkele uurtjes meekijken met de grote sternen en ''wadliggen''. 's Avonds hebben we het strand bezocht voor landschapsfoto's, dit is ook geslaagd vind ik! En de 3e en tevens laatste dag zijn we weer naar het wad gegaan. Daar heb ik niks kunnen fotograferen (doordat het vloed werd ben ik ver van de waterkant af gaan liggen, maar niks kwam dichtbij...). En als afsluiter heb ik nog drieteenstrandlopers gefotografeerd in het zonnetje. Een geslaagd weekend!!

dinsdag 1 mei 2012

BOOMKRUIPER


Deze boomkruipers (Certhia brachydactyla) waren druk bezig met vanalles en nog wat, erg leuk om ze zo bezig te zien!

RUGSTREEPPADDEN

Na een plotseling idee om naar rugstreeppadden (Bufo calamita) te gaan zoeken hebben Gerard Schouten, Jos van de Kerkhof en ik dat gedaan. En we hebben er gevonden! Wat een hard geluid maken ze! Een heel leuk schouwspel. Er is wel een nadeel, ze roepen 's avonds/ 's nachts. Dus alle opnames zijn geflitst. De eerste twee zijn met de groothoeklens.