dinsdag 22 mei 2018

OEVERZWALUWEN

Tijdens mijn werk als ecoloog ben ik in het broedseizoen veel te vinden op bouwterreinen. Soorten als kleine plevier, kievit, scholekster en oeverzwaluw maken dankbaar gebruik van dergelijke locaties. Om te voorkomen dat de nesten of jongen worden verstoord door werkzaamheden ga ik op zoek naar de nesten van vogels. Hier wordt dan netjes rekening mee gehouden. Afgelopen week trof ik op een bouwterrein acht nestjes van oeverzwaluwen, die zich niks aantrekken van al het bouwverkeer. Vanuit de auto kon ik dan ook dichtbij komen om wat foto's te maken.

Fotograferen staat momenteel op een laag pitje omdat we, zeker nu het voorjaar in volle gang is, volop bezig zijn met opnames voor de film over de Peel. Hier heb ik eerder een bericht over geplaatst. Als het wat stil blijft de komende tijd (en afgelopen tijd) is dat er de reden van..!

1 opmerking: